Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kế toán và nhân viên thị trường.

Công ty TNHH MTV Thương Mại Liên Thắng Tuyển dụng

* 01 Nhân viên nữ - Công việc: Kế toán Kho
* 02 Nhân Viên Nam - Công việc: Đi giao hàng theo xe oto
ab