Công trình

Nhà máy sữa TH

Cung cấp ống PVC + HDPE + PPR Tiền Phong

Đối tác rau sạch FVF

Cung cấp ống PVC + máy bơm nước + Thiết bị tưới cho hệ thống tưới hơn 200ha

Khách sạn Thái Hòa

Cung cấp ống nhựa tiền phong - dây cáp điện thịnh phát - thiết bị điện MPE - máy bơm nước - sen vòi nhập khẩu hàn quốc

Nhà máy sữa Vinamilk nghệ an

Cung cấp ống PVC Tiền Phong

Nhà máy sắn Lào

Cung cấp ống PVC Tiền Phong phục vụ hệ thống thoát nước nhà máy sắn Lào

Cung cấp gói thầu FORMOSA Hà Tĩnh

Cung cấp ống nhựa PVC - HDPE - PPR Tiền Phong - máy bơm nước - Dây và cáp điện Thịnh Phát